« Aksyon Komisè Gouvènman Okap la raple m peryòd Tonton Makout yo », Mèt Samuel Madistin

Nouvo Komisè Gouvènman Okap la, Mèt Durand Charles Edouard, lakoz yon pakèt pale anpil sou rezo sosyal yo 3 semèn apre enstalasyon l. Nan kèk bout videyo ak foto, nou dekouvri Komisè a akonpanye ak lapolis ki ap koupe cheve jenn gason yo kwaze sou wout yo. Yon zak abitrè Fondasyon Je Klere kondane.

« Aksyon Komisè Gouvènman Okap la raple m peryòd Tonton Makout yo », Mèt Samuel Madistin

Lendi 10 jiyè 2023 a, apre 2 lane nan Pakè Gran Rivyè, Mèt Durand Charles Edouard enstale kòm Komisè Gouvènman Okap. Nouvo Komisè a ki te frape lèstomak li pou reyalizasyon l nan ansyen pòs li a te fè konnen li pral goumen kont 2 pwoblèm nan Okap : detansyon prevantiv pwolonje ak pratik vòlè tè sa nou rele dechoukaj la. 3 semèn apre, Komisè a ap fè pale de li. Se pa paske l travay pou redwi kantite moun ki nan sitiyasyon detansyon prevantiv pwolonje, ni mete moun ki nan rezo dechoukè tè dèyè bawo. Komisè a pa t non plis konbat biznis k ap anpeche moun dòmi lannuit akow mizik byen fò. Okenn nan sa yo.

Komisè a akonpapanye ak kèk ajan Lapolis epi BSAP te pran lari a. Nan videyo ak foto k ap sikile yo, nou remake l ak sizo nan men l epi k ap koupe cheve jenn gason ki trese. Aksyon sa te lakoz anpil tole kote gen moun ki t ap di se malere Komisè a ap fè sa sèlman. Li p ap fè moun ki nan machin zak sa, dapre yo. Devan kòlè ak endinyasyon zak sa te lakoz, Redaksyon jounal la, te kouri kontakte Prezidan Fondasyon Je Klere, Mèt Samuel Madistin, pou ta konnen de ki prevyen de ki mannigans Komisè a ap aji konsa.

Mèt Madistin, te mete pwen sou "I" epi pote eklèsisman sou zak Komisè a ki, dapre li, pa gen anyen pou wè ak lalwa ! « Sa Komisè Gouvènman an fè a se yon zak abitrè nan sans kote sa pa antre nan atribisyon l kòm Komisè Gouvènman. Atribisyon l yo se lalwa ki detèmine yo. Lalwa pa pèmèt li aji konsa. Lalwa pa entèdi pou jenn gason gen cheve long, pou yo fè djwed tankou rasta. Lalwa pa entèdi sa, Komisè Gouvènman an p ap ekzekite lalwa, li p ap ekzekite yon desizyon jistis, kidonk li fè yon zak abitrè » te deklare Mèt Madistin.

Ajisman Komisè a fè Mèt la sonje yon move moman nan listwa peyi nou, yon moman kote anpil dlo ak san te koule. « Etranjman sa Komisè a fè a raple m peryòd Divalye yo, peryòd Tonton Makout yo kote efektivman Tonton Makout yo konn fè ekzakteman sa Komisè Gouvènman Okap la fè a. Se yon zak nou pa ka aksèpte » te pousib defansè Dwa Moun nan ki te tou pwofite atire atansyon sou gravite zak la. Dapre Prezidan FJKL la « se yon tantasyon pou retounen ak yon seri ansyen pratik, yon seri pratik ki makonnen ak diktati. Nou remake tandans sa ap vin pi plis nan Pakè yo. Ebyen, nou dwe retounen nan peryòd kote se lalwa k ap kòmande pou Majistra yo, pou otorite yo aji ekzakteman nan respè lalwa ». Boutofen, Mèt Madistin te fè konnen « Fondasyon Je Klere kondane entèvansyon sa Komisè Gouvènman Okap la fè a ».

Dapre lwa peyi a, djòb yon Komisè Gouvènman se : veye pou lalwa aplike epi rèspèkte ; asire l enterè sosyete a rèspèkte ; egzèse pouvwa jidisyè a ak sibtiti yo ; jwe wòl majò jon aksyon piblik, elatriye. Tankou tout ofisye lapolis jidisyè, Komisè a jwe yon gwo wòl nan chèche zak moun fè ki pa danse kole ak lalwa.

Konbyen Komisè Gouvènman ki rete nan limit lalwa bay yo ? Si moun ki la pou fè rèspèkte lalwa pran plezi vyole l nan kisa n pran la ? Tout moun se moun devan lalwa !

Stevens JEAN FRANCOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème