Kay koule twonpe solèy, men li pa twonpe lapli!

Sè Mari pa t katolik men tout moun te anvi venere l menm jan yo fè sa pou manman Senyè a. Tout moun te dakò ak pawòl sa li te renmen repete a : Plas li deja garanti nan syèl la. Nan je moun yo, Sè a te yon vrè modèl pou tout kretyen ki deside fè jefò. Tout moun te kontan resevwa onksyon lè l priye pou yo. Yo pa t panse yon jou, Sè a t ap janm fè anyen ki pa dwat.

Kay koule twonpe solèy, men li pa twonpe lapli!

Si te gen 10 moun tankou Sè Mari nan peyi a li pa t ap nan eta sa. Se sa anpil moun t ap plede di. Dapre yo, eta peyi Dayiti se rezilta pinisyon Bondye pou move konpòtman nou. Se peche n yo ki fè n konsa se sa yo t ap plede di. Men pou moun ki te nan antouraj sè a, menm jan Bondye te vle fè pou Sodòm ak Gomò, Bondye t ap gen pitye pou nou si te gen 10 moun tankou Sè Mari nan peyi a. Yo te kwè si yo menm kòm moun, ak je lachè yo epi tout defo yo, pa t jwenn anyen pou repwoche Sè a, sa vle di l ap pratike nan lavi l tout sa Granmèt la te pase yon kretyen kòm kòmandman.

Sè Mari pa t gen mari. Sè a pa t janm gen mennaj. Depi l tou piti se nan sèvis Legliz la li ye. Tout moun ki te gade l ap grandi pa janm kache jan yo te toujou ap mande pitit yo pran l kòm modèl. Plis tan te pase, plis li t ap grandi, bèl jenn demwazèl sa ki te vire lòlòj anpil jenn gason pa t janm  sede a tantasyon. Lè jen gason t ap mande l fè renmen li te gen yon sèl repons : « M gen mennaj deja e non l se Jezi ». Apre yon ti tan Sè a vin di se Jezi ki mari l. Anpil Frè nan Legliz la te kase dan yo devan Sè a ki pa t vle sede ni devye de chemen l te chwazi a. Yo te ba t ba epi aksèpte desizyon l la. Tout moun te apresye Sè a ki te tounen yon gwo sèvant ak anpil responsablite nan Legliz.

Se responsablite sa yo ki fè tout jounen li te ansanm ak Pastè Mako. Yo te toujou ap panse pou Legliz la. Yo te toujou ap gade sa ki ap pi bon pou fidèl yo. Yo te toujou ap priye pou fidèl yo. Pèsonn pa t janm oze panse, te gen yon lòt bagay ki t ap pase ant Sè a ak Pas. Menm lè Sè a te yon bèl bout fanm 35 lane ki te byen anfòm, pa gen moun ki ta oze panse l t ap twonpe mari l, Jezi.

Yon maten se te dezolasyon nan Legliz la. Pèsonn pa t vle kwè nouvèl la : Sè Mari mouri. Se te rèl ak dezolasyon pou fidèl yo ansanm ak tout moun ki te konnen l yo. Se vre bon pa dire, men tout moun te panse Bondye t ap kite grenn sa sou tè a toujou pou fè move grenn ki egare yo tounen sou bon chimen an. Non se pa t posib. Nan mitan tristès ak dlo nan je, lòt sè k ap pran kriz, yon lòt nouvèl vin tonbe tankou apse sou klou !

Sè Mari mouri lopital nan sèvis matènite. Li te ansent 2 mwa e li te tante avòte. Kòm san te pete sou li, Pastè Mako te kouri ak li lopital e li trepase. Lapolis arete Pastè a ki avwe se li ki te achte remèd pou Sè a avòte a paske se pou li lil te ansent. Pas te kontinye avwe polisye yo, se katriyèm fwa Sè a t ap jete pitit pou li e yo ansanm depi lè yo 2 a te jenn ti kat kat.

Se Pastè Mako ki te Jezi a !

Abigaelle PIERRE


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème