Pa janm koupe dwèt moun k ap ba ou manje

"Kòman Jakòb fè vin nan eta sa?" se sa anpil moun t ap mande tèt yo. Yo pa t rive konprann kòman li fè gentan sanble yon vye lepè. A 32 zan, Jakòb te parèt pi granmoun pase papa l. Met sou sa, il te gen yon men ki pa t itil li anyen! Jenn gason sa lavi a te souri pou li a ap vin nan mandisite konnya.

Pa janm koupe dwèt moun k ap ba ou manje

Kiyès nan Site a ki pa t konnen Jakòb? Se vre li pat rive lwen lekòl akoz paran l pa t gen mwayen men tout moun te toujou ap temwanye kòman li entelijan. Pou ede paran l pran swen 6 frè ak sè ki te vini dèyè l yo li te oblije al aprann mekanik. Apre yon ti tan, li  te vin bay metye a vag pou li al kondi kamyonèt. Pa gen pèsonn nan zòn nan ki pa t apresye jenn gason bèl wotè sa. Se vre li pa t gen gwo mwayen pou l ka viv, men tout moun te dakò lavi a gen yon gwo kado li sere pou li. Tout sa ti gason an te manyen te rapòte l.

Ton Jan, granmoun ki te pi ansyen nan kanton an te toujou konn di sa : "Si Jakòb te konn fè jaden li t ap toujou fè bèl rekòt". Chak fwa li kwaze ak li te pa t janm rate yon okazyon pou mande l pou yo achte yon biyè minotri nasyonal ansanm, Ton Jan te gen sètitid yo t ap genyen! "Ou konnen m pa pran pa nan bagay sa yo Ton Jan. Bagay sa yo se peche!" se sa li te toujou ap reponn granmoun nan ak yon bèl souri ki te fè tout moun wè bèl dan blan li yo.

Nou pa mande m koze. Men m oblije di nou kòman tout moun nan zòn nan te gen pwoblèm lè yon granm maten avan kòk te gentan chante, bri nouvèl lanmò Jakòb kouri! "Non! Jakòb pa ka mouri!" anpil nan yo t ap repete koze sa. Manman l menm, pòv malerèz la, te gentan pèdi konesans plis pase 7 fwa depi l te fin tande nouvèl la. M pa jwenn mo pou m di ki kantite kè kontan ki te genyen lè moun yo vin konnen Jakòb pa mouri men l lopital.

Jakòb te vin ap kondi taksi pou Kòmandan Kal, yon polisye ki te grandi sou katye a epi ki t ap goumen ak lavi a. Kòm moun ki soti prèske menm kote, Kal te wè Jakòb kòm yon moun konfyans li te ka bay vwati l la pou kondi a kondisyon yo ap separe gany chak jou. Se konsa yon jou swa, Jakòb vin rele Kal pou di l, li jwenn yon djòb al mennen yon dyaspora ki fenk antre Ayiti nan peyi l. Dyaspora a te pran avyon pou mete l nan kapital la men machin li te pran pou mennen l Okap la te pran pàn nan wout. Se sa ki lakoz li rive Okap ta konsa. Li te deside l ap tou ale Obòy nan peyi l e Jakòb te kontan jwenn djòb sa.

Kòm Obòy lwen epi li pa t ap ale travay nan demen, malgre madanm li te di l ret ak li, Kal pat wè pwoblèm pou ale ak Jakòb. Sitou se te yon dyaspora fanm, Kal te panse li t ap santi l pi an sekirite si gen yon polisye ansanm ak yo nan machin nan. Se konsa yo te deplase ale epi nan devan jou nouvèl lanmò tou 2 mesye yo te kouri. Apre yon ti tan, moun yo te vin konnen se sèlman Kòmandan Kal ki mouri men Jakòb li menm li lopital.

Bandi te bare yo nan wout la. Yo tire kòmandan an. Jakòb, li menm, te resevwa plizyè kout manchèt. Sa k te pi grav la li te pran l nan men. Lè li ap soti lopital se te fèt, menm madan Kal te di l kontan wè l. Se vre Site a te pèdi men gen yonn nan pitit li yo ki te retounen an vi. Jakòb te retounen men li pa t sanble ak moun li te ye avan an. Tout moun te panse se paske li pèdi yon men epi lanmò Kal ki te vin yon zanmi, yon frè pou li ki lakoz sa. Se vre Jakòb te toujou ap di byen fò kòman Kal se bon moun, kòman li konprann li epi se pi gwo byen li te ka fè pou li lè li te bay li kondi taksi a. Kidonk, apre Kal fin mouri tout moun t ap chèche yon mo pou rekonfòte Jakòb. Apre yo vin di se paske l pèdi men an ki fè l ap plede bwè konsa. Nou te ka konprann li pa alèz nan po l paske depi a 14 lane li t ap travay pou okipe tèt li epi soutni fanmiy li. Men, sèl Jakòb te konnen  sa ki te pase a.

An reyalite, Jakòb pa t renmen Kal vre. Li te twouve se li menm ki te dwe nan pozisyon pou Kal ta ap travay ak li. Alòs, lè yon moun kontakte l epi pwopoze l lajan pou patisipe nan konplo pou tiye Kal la li pat ezite di wi. Konplo a pare, Jakòb kwaze ak Sara ki te dyaspora vre e ki te deside tiye Kal paske misye te fè l pèdi yon kagezon kokayin. Li te di Jakòb l ap konvenk misye pou ale ak yo, sou wout la li gentan gen moun kap tann yo pou tiye misye. Kal te ale ak yo vre.

Lè yo fin kite kafou Anba Lenbe, Sara te di l gen pipi. Jakòb raze machin nan. Kal desann pou fimen yon sigarèt san l pat konnen Sara ak Jakòb te gen dizon pou yo kanpe la paske se la kò asasen yo t ap tann yo. Lè bandi yo soti anba raje a Kal pat konprann sa ki t ap pase a. San poze kesyon yo te tire l. Lè l fin mouri Jakòb di pou kou a ka pase pi byen fòk li blese tou. Kòm li pa t dakò pou yo bay li bal. Yo blese l plizyè kote ak kouto. Men, gen yonn nan mesye yo ki te twouve sa pa ase li bay li kout manchèt ki lakoz li pèdi men an. Li te ale lopital li geri men Jakòb pa t ka sispann wè Kal ki nan dòmi tankou nan je klè ap gade epi mande l "Poukisa Jakòb?"

Se sa ki te lakoz li te vin ap bwè anpil la men sa pa t ka fè l sispann wè Kal. Li vin antre nan pran dwòg sa pa fè anyen! Kal toujou la. Jakòb vin pa ka manje ni dòmi. Se sa ki fè l te fini sou pye. Yon bon maten li deside bwè pwazon pou tiye tèt li, pandan l fin bwè l, li tou vwomi l. Pandan l fin vwomi, Ton Jan tout moun nan Site a te toujou di ki gen 4 je parèt epi di l "Pitit gason m ou poko ap mouri non si w wè sa! Wap viv e Kal ap toujou la  ak ou! Paske w te dwe konnen w pa koupe dwèt k ap ba w manje !"

 

Abigaëlle PIERRE


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème