Aktivite ekonomik yo ralanti nan mond la, ki espwa pou Ayiti ki an mal makak depi 3 lane?

Ekonomi mondyal la pran anpil frap akoz kriz sanitè, politik elatriye. Sa lakoz li vin plis anba menas pou ta vin an resesyon ki vle di gen mwens aktivite dapre plizyè moun ki espesyalize nan domèn nan. Ayiti li menm ap viv sitiyasyon sa depi 3 lane. Nan kontèks sa, kisa nou ka espere pou katriyèm pi gwo to enflasyon nan rejyon Karayib ak Amerik la? Ekonomis Enomy GERMAIN pote eklèsisman.

Crédit Photo: Haiti Libre
Aktivite ekonomik yo ralanti nan mond la, ki espwa pou Ayiti ki an mal makak depi 3 lane?

Rive redrese ekonomi mondyal la rete yon gwo defi pou anpil peyi leve. Etazini, Linyon Ewopeyèn, Lachin, Japon elatriye.. tout gwo peyi, tout peyi ki gen gwo pwa nan ekonomi mondyal la ap fè fas a difikilte. Yo tout konfwonte ak yon ralantisman aktivite yo. Kòm konsekans, sa espesyalis yo rele "resesyon ekonomik" la epi yo te lanse sinyal alèt pou li depi kèk tan an sanble inevitab jounen jodia. Ekonomis Enomy GERMAIN pat manke atire atansyon popilasyon an sou sitiyasyon sa mond la ap viv jounen jodi a.

Nan dènye nimewo ECONO PLUS ki te soti ayè jedi 28 jiyè 2022 a, ekonomis Enomy GERMAIN te twouve l nesesè pou li atire atansyon popilasyon an ak dirijan peyi a sou fenomèn sa k’ap pase nan mond lan epi ki gen gwo konsekans sou moun yo patikilyèman sila yo ki pa gen gwo mwayen pou yo viv, malere ak malerèz k ap bat dlo pou fè bè yo.

Pou jan aktivite ekonomik yo bese nan mond la, ekonimis yo oblije pa sispann ap atire atansyon moun yo. Paske gen gwo danje, tout endikatè yo montre sa. Chak jou ki pase, gen plis risk pou vin gen resesyon ekonomik. Moun yo vin gen mwens posiblite pou achte sa yo bezwen, biznis yo vin vann mwens, kantite richès ajan ekonomik chak peyi yo pwodwi sou yon ane vin pi piti sa yo se kèk pami konsekans resesyon ekonomik mondyal la ka lakoz.

Dapre sa FMI te fè konnen 25 jiyè pase a nan yon dokiman ki rele :''Pèspèktiv ekonomi mond la" (Les perspectives de l'économie modiale) li vin klè pou tout moun ekonomi mondyal la ap pèdi vitès. Ekonomi mondyal la rive atenn senpman.3,2 % kòm kwasans pandan se 3,6 ki te prevwa. Sa se prèv menas la egziste tout bon.

Ke se swa Ozetazini, nan Linyon Ewopeyèn, o Japon oubyen nan peyi Lachin yo konstate kwasans ki te prevwa a bese akoz kriz sou kriz peyi sa yo ap fè fas a yo. Ayiti li menm pa epanye. Okontrè, depi 3 lane li nan sitiyasyon sa, Enomy GERMAIN pa t manke raple sa.

Pou kontre reyalite sa, « GENERAL RESERVES » te adopte mezi tou nèf pou konbat enflasyon an. Soti 1980 rive 2021 kwasans la rete tou pre 1%. Pou sa yo di l ap make pa sou plas. Poutan pa gen okenn mezi ki pran pou frennen deriv sa. 

AYITI pran devan. Ak yon to enflasyon ki se 27,8 % li pa nan estad resesyon ankò li nan "STAGFLATION" ki vle di li ap make pa sou plas pa gen aktivite vre, li pa pwodwi pandan pri machandiz yo pa sispann ogmante. Pa janm gen mezi ki pran, Enomy GERMAIN regrèt sa. Ki solisyon posib pou Ayiti? Mouvman kont grangou oubyen gwo kriz, sa ka rive a nenpòt moman dapre sa Enomy GERMAIN prevwa.

Annie FRANÇOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème