Adje Kouzen!

Kouzen, gen lontan nou te di w nèg isit pa travay tè ankò. Jodia anplis de anviwònman ki fin depafini, anplis de vant nou ki nan men peyi etranje, bal ranplase diri nan vale Latibonit la. Se pa blag non, Kouzen. Menm yon bon kleren m pa ka ba w paske dechoukè boule chan kann Leyogàn yo.

Adje Kouzen!

Kouzen, nou konnen w konn ede n fè bon rekòt paske agrikilti se aktivite w. Ou toujou bay nou kouraj pou n travay, se pa sèlman latè ou konn ede n travay. Se ou ki konn pwoteje jaden nou pou n fè bon rekòt. Se ou ki konn pwoteje zannimo n ap gade yo tou. Se yo ki bwat sekrè ak kanè bank malere tankou malerèz.

 

Kouzen se ou ki fè n sonje kote kòd lonbrit nou antere. Ou pa janm sispann di nou enpòtans lafanmiy ansanm ak tè kote zansèt nou yo soti a. Lè n malad, se ou ki doktè n, kouzen. Pa gen pi fò pase w nan tretman maladi ak fèy. Nan djakout ou n ap jwenn manje ak medikaman natirèl. Pandan w ap travay pou n fè bon rekòt, Kouzin li menm ap negosye epi vann pou rekòt yo ka rapòte lajan.

 

Kouzen se bagay senp ou te toujou renmen. Wi, ou se yon peyizan ki pran plezi nan bagay senp lavi a ofri nou. Ou te toujou aprann nou apresye sa ki pi piti. Malerezman Kouzen, jodia anpil moun bliye sa w te aprann nou yo. Nan foli vin modèn nou pèdi esans nou, nou bliye valè ou te aprann nou yo, nou pèdi idantite n.

 

Nan operasyon retire jaden mete kay la nou vin pa ka bay tèt nou manje. Dwèt nou pa ase pou konte kantite moun ki pa ka manje nan peyi sa. Bandi san fwa ni lwa, nan konplisite ak otorite pachiman dechouke tè peyizan yo. Jaden ak tout rekòt pa gen chans sove. Yo met dife nan chan kann malere yo, sa lakoz menm yon bon kout tafya nou pa ka bwè.

 

Lè n pa bwè bwason ki soti nan peyi etranje ki bay pil maladi, nou te ka konte sou kèk gildiv k ap achte sak sik pou fè siwo pou rive jwenn kleren. Nou te ka konte tou sou Barbancourt ki t ap pwodwi wonm ki fè fyète nou an. Malerezman bandi san fwa ni lwa pa epanye anyen!

 

Jodia kouzen se pou bal n ap kouri. Jodia kouzen bandi anvayi chan diri Latibonit yo. Jodia kouzen rekòt peyizan ap gate akoz pa gen wout pou madan Sara yo pase al vann. Koze yo anpil Kouzen, traka yo anpil.

 

Jodia Kouzen nou bezwen w ede n fè yon gwo konbit pou rebay figi peyi a eskanp. Vin ede nou sispann pote kwiy nou bay lòt nasyon. Pitit peyi a ap vann fòs kouraj yo nan peyi letranje, yo anvi tounen. Kouzen vin ede n chanje reyalite n.

 

Kouzen Zaka, Azaka kote w ye? Ann fè yon rasanbleman. nou bezwen konsèy, pwoteksyon ak benediksyon w. Nan djakout ou pote bon konprann, sans responsablite, lanmou, sajès ak tout bon kalite dirijan kwoupyon nou yo pa genyen depi lontan yo. Pa bliye vin ede n simen lanmou yonn pou lòt, tèt ansanm ak solidarite nan kè chak grenn Kouzen. Travay la anpil men nou kwè si n plante ak ou rekòt la pa ka pa bon! Alaso Kouzen.

 

Stevens JEAN FRANÇOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème