Veye Jèvilòm!

Kannal la p ap kanpe ! Anpil moun dakò sou sa. Pou dlo rive nan 3 mil ekta ki nan plèn Maribawou a nou mete an aplikasyon prensip zansèt yo te kite pou nou an : nou fè konbit ! Chak moun pote sa yo kapab. Gen ki bay fòs kouraj yo, gen tou ki sipòte moun k ap travay yo. Ala bèl tablo sa bèl! Li sanble anpil ak listwa Jacques Roumain te rakonte nan «Gouverneurs de la rosée »a.

Veye Jèvilòm!

Wi, moun nan plèn Maribawou deside sispann tann lapli pou yo ka wouze jaden yo, se pou sa yo te mande kannal sa k ap soti nan rivyè Masak la pou pote dlo a bay yo. Se pou sa tou, malgre Leta pa kenbe angajman l, yo deside kontinye kannal la ak sipò ayisyen ki nan peyi a tankou sa ki nan dyaspora a. Sa w tande a kannal la enpoze l kòm mo k ap domine aktyalite a. Sans pwòp ou figire, tout moun ap pale de kannal k ap fouye. Kannal la p ap  kanpe (KPK) se nouvo modòd la. Ayisyen kole zepòl pou yon bèl koz. Ou ta di se pèsonaj Jacques Roumain yo apre Mannwèl te fin mouri a. Konbit la ap fèt dlo a ap rive !

Annayiz pa rete kanpe gade ! Non, reyalite sa diferan. Menm jan ak lè batay t ap fèt pou n te jwenn lendepandans anba men kolon fransè, medam yo antre nan fouye kannal tou. Fanm yo, poto mitan sosyete a, deside antre nan batay la. Sa fè m kwè plis toujou kannal la pa ka kanpe. Anpil moun fyè dèske yo ayisyen yo kontan dèske plis pase 200 lane apre endepandans nou, nou vle montre nou konprann tout bon : fòs nous se nan linyon li ye ! Nou ap ekri yon paj tou nèf nan listwa n, yon paj k ap fè jenerasyon k ap vini yo frape lèstomak yo epi di yo fyè yo se ayisyen.

Kannal la okipe panse n. Pafwa li fè n bliye reyalite n. Ensekirite a ap vale teren vre men kannal la p ap kanpe ! Okontrè, anpil moun kwè modèl tèt ansanm ki gen nan fè kannal la ka sèvi egzanp pou n kopye nan goumen kont bandi k ap mete dlo nan je n yo. Chantye ensekirite, chomaj, grangou, mizè ak malsite pou n site sa yo sèlman ap pran plis tan pou n ta fini ak yo. Men kisa ki enposib pou pèp ayisyen fè depi yonn ak lòt kole zepòl ? Anyen, depi n veye pou n pa kite move lawon antre nan mitan n.

Jèvilòm, te touye pwòp kouzen l, men li pa t rive anpeche rèv Mannwèl la te reyalize. Li pa t ka anpeche popilasyon an rale yon souf ! Nan plizyè gwo moman nan listwa peyi n toujou gen souf nan tchou, konze, antreprenè politik tout plim tout plimay ki toujou vin fè djòb mèsenè k ap anpeche pèp la wè klè nèt epi atenn objektif yo. Fwa sa nou pa dwe kite kou sa pase, n ap fouye kannal n ap veye. E nou pa dwe veye sèlman lòtbò rivyè a ! Nou dwe veye Jèvilòm !

Stevens JEAN FRANÇOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Jan bwè, jamè sou!
Avis de décès
Charivari!
Me diri a!
Yo koken, yo mètdam
Ariel chanpyon!

Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème