« M pa gen okenn pwoblèm avèk okenn moun ni estil yo. M gen pwoblèm ak moun k ap komèt enfraksyon », Mèt Durand Charles Edouard

Komisè Gouvènman Okap la, Mèt Durand Charles Edouard, pa t pran tan pou fè limyè sou videyo ki t ap sikile yo. Li rekonèt se te yon fo pa. Mèt la, nan mikwo Wendy Phele, te tou pwofite raple reyalizyon l nan tèt Pakè a epi fè konnen se paske l pa dakò lage bandi pou yon seri moun ki fè yo ap tante efase tout rezilta li gentan bay yo.

Crédit Photo: Le Nouvelliste
« M pa gen okenn pwoblèm avèk okenn moun ni estil yo. M gen pwoblèm ak moun k ap komèt enfraksyon », Mèt Durand Charles Edouard

Depi vandredi 4 dawout pase a, non Komisè Gouvènman Okap la, Mèt Durand Charles Edouard, ap fè it sou rezo sosyal yo. Gen moun k ap bat bravo pou li. Konsa tou genyen ki ap kritike l. Pami yo, genyen moun ki afiche djwed yo. Ou ta di se yon fason pou di mèt la : « Me kwa manman w, si w kapab vin koupe cheve m ! ». Tout reyaksyon sa yo vini apre videyo kote tout moun te wè Komisè Gouvènman an, akonpanye ak polisye ansanm ak ajan BBSAP, t ap koupe cheve 2 jenn gason nan Okap. Mèt la te kouri reyaji sou videyo epi fè limyè sou sèn nan.

Pou kòmanse, Komisè a te raple kontèks cheve yo te koupe a (Pou plis detay al li : https://www.lecourrierdelanation.com/actualites/article/2023/08/04/aksyon-komise-gouvenman-okap-la-raple-m-peryod-tonton-makout-yo-met-samuel-madistin ). Pa t gen operasyon mache koupe cheve moun dapre li. Li te akonpanye lameri ki te nan lari a pou enfòme moun ki fè yon seri ri Okap tounen garaj ke yo gen 2 jou pou deplase machin yo. Se konsa pandan yo t ap mache fè moun yo konnen desizyon sa vin gen yon seri moun ki te vin ap lanse pawòl piman bouk epi menase otorite yo. Dapre sa Komisè a rapòte, moun sa yo t ap di yo p ap fè yon pa paske yo peye meri a deja pou yo fè garaj nan lari a.

Komisè a ki fè sonje li te gen dwa arete moun ki t ap menase otorite yo, fè konnen li te prefere pale ak yo pito. « Yo menase n, yo agrese n kòm otorite. M te ka fè arete delenkan yo epi mennen yo devan m. E nan sans sa m ta pral pouswiv yo, mete yo nan prizon eksetera. Lè sa ta pral gen plis demach ankò. Paran yo ta pral entèveni eksetera. […] devan sitiyasyon an m di olye m pini yo nan tèl fason, bon m ap voye yo koupe cheve yo paske se cheve sa ki fè yo panse ke se yon lijanboje ke yo ye. Banm desann nan volim yo » te rakonte Komisè a.

Chèf Pakè Okap la te fè konnen li te pale ak moun yo. « Avèk gwo cheve ou vin gen yon vizaj menasan, ou vin sanble ak bandi », « estil la pa sanble w » se kèk koze li fè konnen li te di yo nan ti bat bouch ak yo a. Apresa pou « ankouraje » yo al fè cheve yo, li te koupe kèp pye cheve nan tèt jenn gason yo ki pa plis pase 2 dapre sa l fè konnen. Komisè a te tou pwofite raple limit fonksyon l la pa rapò a sèn nan. « Se pat wòl mwen sa, wòl mwen defini pa kòd Enstriksyon kriminèl la. Se sèlman lè moun yo komèt yon enfraksyon pou m aji kont yo » te endike Mèt Durand ki te pran tan pou di jan l sansib pou non l.

Mèt Durand ki te dakò tankou tout moun li ka fè yon fo pa, te fè konnen gen moun ki kritike l tou paske se li ki t al koupe cheve mesye yo olye l te mande yonn nan ajan ki te ansanm ak li yo fè sa. Li te pwofite deklare ke l konprann moun yo epi l lonje men bay yo paske gen anpil pwoblèm nan jiridiakyon an. « M pran ni louwanj ni kritik ak menm kè a, m resevwa yo ak menm men an. Donk si yon moun kritike m se paske l ta renmen wè m avanse. M gen yon CV ke m ap konstwi nan majistrati a. A chak paj m ap ekri ladanl m ap aprann de fo pa m. M ap aprann de erè m » se sa l te deklare.

Mèt Durand, te pran tan pou mete pwen sou « I » et ba sou « T ». « M pa te pran yo pou bandi m di yo estil la fè yo sanble yon bagay yo pa ye. Epi, kòm yo vini ak langaj ki vyolan tou sa vin fè yo estigmatize yo, kategorize yo. M pa ka arete moun paske yo fè djwed, m pa ka arete moun paske yo fè gwo cheve non. Konnya m te fè l kòm se te yon fo pa, se pa konsa m ta dwe fè l, se pat bon estrateji a, se pa t bon metòd la, m fè amand onorab. M p ap retounen ladan l ankò. Moun yo mèt met nan tèt yo ke mwen menm m pa gen okenn pwoblèm avèk okenn moun ni ak estil yo. M gen pwoblèm ak moun k ap komèt enfraksyon paske lalwa mande m pou m pousziv yo ».

Dapre Komisè gen moun k ap bat pou eksplwate fo pa li fè a. Li pa t met dlo nan bouch li pou l di « Se moun ki vle kache travay, bilan ke n gentan gen la, se moun ki vle efase l. Nou gentan plede nan 4 asiz kriminèl. Nou gentan plede nan kad asiz koreksyonèl. Nou gentan voye plizyè dizèn dosye nan kabinè enstriksyon. Anpil dosye ki te bloke nou debloke yo. Gen demand yo fè nou ki pa marande ak lalwa. Nou opoze a yo donk sa lakoz moun fache. M kont bandi, tout moun konn sa. Epi m pran responsablite m. M kont bandi donk kèlkeswa fason an n ap trennen yo devan lajistis oubyen lapolis ap estope yo. Men konnya, gen anpil moun, e se pa nenpòt ki kalite moun, k ap vini pou mande w libere bandi pou yo sou yon ka imanitè, sou yon ka libète endividyèl. M reziste epi m opoze a liberasyon sa yo paske mwen menm bandi p ap koule anba men m. Donk m konprann gen enterè k ap defann anba anba».

Kiyès moun sa yo ye? Poukisa Komisè Durand pa t tou arete yo ? Eske moun sa yo pi gran pase lalwa ? Komisè Durand me boulò w, jwe ! Anpil moun ap tann ou montre se tout bon pa gen malere ni gran zouzoun devan lalwa !

Stevens JEAN FRANÇOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème