Fondasyon Zanmi Timoun p ap bese bra l

Ensekirite k ap vale teren nan plizyè zòn nan peyi a vin met apse sou klou. Sitiyasyon malouk sa gen gwo konsekans sou lavi moun ak enstitisyon nan peyi a. Gen anpil ki oblije bay vag. Fondasyon Zanmi Timoun, li menm, deside kontinye ranpli misyon l.

Fondasyon Zanmi Timoun p ap bese bra l

13 fevriye 2001, plizyè gwoup jèn ki te soti nan divès katye popilè nan kapital peyi a te deside mete sou pye Fondasyon Zanmi Timoun. Se pa nan lide pou fè lajan yo te pran gwo desizyon sa. Yo te monte òganizasyon sa, pou akonpanye epi fè pwomosyon pou dwa timoun nan peyi a. Plis pase 20 rekòt kafe, malgre difikilte ki te soti tout kote, Fondasyon Zanmi Timoun rete yon gwo alye pou tchovi ayisyen yo.

Depi kèk tan, lavi vin pi difisil an Ayiti. Ensekirite a vin anpeche moun nan zòn ki pre kapital la ak divès lòt kote nan peyi a fonksyone. Bandi ak gwoup gang ak zam fann fwa ap simen latwoublay. Yo tiye, yo vyole, yo boule, yo rache, yo kidnape, yo masakre. Yo pa sispann elaji teritwa yo pandan otorite nan Leta yo rete ap konstate teritwa k ap pèdi. Anpil vi pèdi, anpil fanmiy pèdi ti lajan yo te sere e yo gen dèt yo ka pa rive peye jous yo vwayaje pou peyi san chapo. Anpil enstitisyon nan peyi a oblije fèmen pòt yo tou. Fondasyon Zanmi Timoun pa nan lis sa.

Se vre sitiyasyon an malouk, se vre bagay yo pa fasil men Fondasyon an toujou kontinye ranpli misyon l. Manoach PRESNA te pote presizyon sou jan enstitisyon an ap fonksyone. « Fondasyon Zanmi Timoun ki se yon òganizasyon k ap defann ak fè pwomosyon dwa Timoun pandan dènye ane sa yo rankontre anpil difikilte pou l rive fonksyone epi mennen yon ansanm aksyon ki gen pou wè ak misyon l. Fenomèn ensekirite a ki ap grandi chak jou pi plis konplike sitiyasyon enstitisyon an ki gen biwo santral li nan Pòtoprens. Sikolojikman sitiyasyon k ap devlope yo afekte pèsonèl biwo a men ki malgre sa pa lage. Nan sans sa, enstitisyon an pran dispozisyon pou sekirize espas biwo a epi kontwole rantre ak soti tout moun k ap frekante espas la. Fondasyon Zanmi Timoun moutre l fleksib tou nan orè fonksyònman l. Sepandan, tout aktivite nou yo kontinye, menm si fòk nou konsyan se pa ak menm rit yo, lè nou konsidere deplasman pèsonèl biwo a ak animatè teren yo ki vin pi difisil akoz fenomèn ensekirite a » te fè n konnen Responsab Pwogram nan Fondasyon an.

Timoun yo se premye viktim sa k ap pase nan peyi a. Anplis de lekòl k ap mal fonksyone gen tou yon seri sitiyasyon timoun yo viv ki ka twomatize yo pandan tout rès vi yo. Fondasyon an konnen sa e li ap aji. « Depi plis pase 20 lane Fondasyon Zanmi Timoun bay tèt li misyon pou akonpanye Timoun yo, patikilyèman sa ki pi fèb yo. Zanmi Timoun gen plis pase 5 lane l ap akonpanye ekolye ak ekolyè nan plizyè lekòl piblik nan kapital la nan sa ki gen pou wè ak aktivite sikosyosyal. Pou ane eskolè 2023-2024 la, nou antann akonpanye plis pase 2000 timoun yon fason pi regilye nan menm aktivite sa, nan objektif pou ede Timoun yo fè fas ak gwo pwoblèm ki twomatize yo chak jou epi ki gen gwo konsekans sou pèfòmans eskolè yo » te pousib mesye PRESNA.

Timoun ki nan kontravansyon ak lalwa yo benefisye akonpayman fondasyon an tou. Se nan sans sa dapre sa Rèsponsab Pwogram nan fè konnen « Zanmi Timoun kòmanse mennen kèk aksyon nan CERMICOL tou pou akonpanye jiridikman timoun ki gen dosye k ap trennen ki merite trete yo.[ Pandanstan, nòt redaksyon an], enstitisyon an ap kontinye resevwa, akonpanye ak soutni Timoun otorite peyi Repiblik Dominikèn ap voye an Ayiti yo» defansè dwa timoun nan te deklare.

Fas a kontèks difisil n ap viv la nou te ka mande si Fondasyon Zanmi Timoun rive kontinye akonpanye Timoun jan l te konn fè sa avan? Men tou èske l prezan tou pou Timoun ki deplase nan kan yo? Mesye PRESNA te pote presizyon sou sa. Fondasyon Zanmi Timoun p ap bese bra, l ap kontinye reponn ak misyon l ki se akonpanye Timoun yo malgre tout difikilte li kapab rankontre. «Depi aprè deplasman popilasyon Kafou Fèy la fas ak atak gang ak zam yo, nou prezan nan kan deplase yo pou akonpanye Timoun yo. Sitiyasyon kategori sa nan kan yo difisil anpil selon konsta nou fè nan Zanmi Timoun, men n ap kontinye prezan ak yo pou ede yo pase move moman sa a» li te konfime pou nou.

Fondasyon Zanmi Timoun gen biwo santral li Pòtoprens, nan ri Bosan, Tijo. Li gen biwo nan Beladè nan Plato Santral epi li abitye travay nan plizyè kote nan peyi a, tankou depatman Nip, depatman Nòdwès elatriye. Fondasyon Zanmi Timoun bay garanti li ap kontinye mennen batay pou dwa timoun yo rèspèkte sou tout teritwa nasyonal la. Li konte tou kontinye mande tout aktè pou yo mete dwa Timoun yo an premye, paske dwa Timoun yo dwe respekte nan tout sikonstans.

 

Stevens JEAN FRANÇOIS


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème