Ane jidisyè a fini : jistis la toujou malad grav

Ane jidisyè a fini jodi vandredi 29 jiyè 2022 a. Depi lè li te kòmanse premye lendi oktòb 2021 an pou rive jodia, pa gen anyen ki chanje pou anpil moun k ap tann jistis. Dosye yo ogmante, moun an detansyon prevantiv pwolonje yo vin pi plis pandan pou CSPJ ane sa se yon reyisit.

Crédit Photo: Le Nouvelliste
Ane jidisyè a fini : jistis la toujou malad grav

Atik 75 premye alineya dekrè 22 dawout 1995 sou fonksyònman jistis la klè sou sa: "Ane jidisyè a kòmanse premye lendi mwa oktòb pou li bout dènye vandredi mwa jiyè". Kidonk se an akò ak prensip lalwa, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè a (CSPJ/Conseil supérieur du pouvoir judiciaire) nan yon memorandòm li pibliye ayè jedi 28 jiyè 2022 anonse tout moun sa konsène, ane jidisyè 2021-2022 a bout. CSPJ a ki jiskaprezan pa janm ka ranplase manb li yo manda yo te fini an, pa te kite okazyon an pase san li pa te salye pèsonèl jidisyè a ak tout aktè ki te pèmèt ane jidisyè sa yon siksè malgre tout difikilte peyi a ap fè fas a yo. Ki siksè?

Akoz grèv pèsonèl li, sistèm jidisyè a plede kanpe pandan ane sa. Gen jiridiskyon kote apre grèv sa yo, aparèy jistis la konn bloke akoz mouvman pwotestasyon avoka ki konn ap rele anmwey kont Komisè gouvènman ki, dapre yo, ap vann jistis. 

Dapre Vera Institute, soti 1995 rive jounen jodi a vin gen 2 fwa plis moun nan prizon an Ayiti. Dapre BINUH kantite moun ki nan prizon san yo pa janm pase devan jij pou jwenn kondanasyon oubyen liberasyon yo soti 76 % nan mwa jen 2020, li rive 85 % nan mwa mas 2021. 

Pou ane 2022 a gen kèk obsèvatè ki di sou chak 10 moun ki nan prizon se yon sèl ki kondane. Sitiyasyon sa anplis move kondisyon prizonye yo ap viv nan prizon yo gen anpil konsekans sou yo. Nou ka site kòm egzanp tantativ yon prizonye nan Jakmèl te fè pou touye tèt li. 

18 jiridiskyon jidisyè yo chaje pwoblèm. Nan Pòtoprens pa egzanp se depi 4 ane Asiz jidisyè ak asistans jiri te rive reyalize pandan lalwa prevwa l ap fèt chak 6 mwa. Kòmsi klou a pat ase, akoz otorite yo pa janm peze l jounen jodia li tounen apse. Bandi pran kontwòl palè jistis Pòtoprens lan epi mete dife nan Pakè Kwadèboukè a. Pil kriminèl ap kontinye mache sou moun pandan jij, komisè gouvènman pa ka fè travay yo. 

Ane jidisyè a fini san li pa te janm kòmanse an reyalite pou anpil moun ki ap tann jistis. Dosye yo, sa bandi pa boule yo, monte pil sou pil. Nan prizon yo se kwense moun met moun! Kote siksè a?

Abigaelle PIERRE


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème