Dosye kagezon zam ak bal nan ladwann Pòtoprens: dokiman yo pale

Papye ajan ladwann Pòtoprens yo, pa marande ditou ak sa chak pati ki konsène yo ap di. Kòmkwa sa tout moun ap li a se manti. Ni Legliz Episkopal, ni konpayi ki te voye kontenè a ni moun ki pou te resevwa li pa gen anyen pou wè ak koze sa.

Crédit Photo: Transparans.net
Dosye kagezon zam  ak bal nan ladwann Pòtoprens: dokiman yo pale

Sa n ap viv nan dosye sa, se yon bèl egzanp ti pawòl sa granmoun lontan yo te konn di : "Depi bagay la pa bon ou p’ap jwenn kiyès fè li. Si li te bon, yo t’ap goumen pou di se yo". Se vre wi, otorite yo jwenn ayè 14 jiyè 2022 a : 18 zam lagè, kat 9 milimèt, 14 646 bal, 140 chajè, yon linèt pou vize epi yon kantite fo lajan ameriken ki monte 50 mil dola. Epi sa ou tande a, pèsonn pa konsène. Papye ki nan men ladwann yo di yon koze, chak aktè ki konsène yo di yon lòt.

Legliz Episkopal ki dapre dokiman yo ta dwe resevwa konntenè otorite yo sa nou sot site yo ladan li lan te kouri reyaji. Dapre yon nòt pou laprès yo te deklare yo pa gen anyen pou wè ak koze dezagreman sa. Legliz la te bay detay sou pwosedi yo konn itilize pou resevwa konntenè, li te presize yo pa gen okenn kòmand, yo p’ap fè okenn demach pou dedwane konntenè nan Pòtoprens ni yo pa gen okenn pwodwi k’ap soti nan peyi letranje k’ap vini pou yo. "Si gen moun ki ale ladwann al pran konntenè sou non legliz Episkopal, li pa ka lòt bagay ke fo papye rezo kriminèl konn itilize" se sa enstitisyon an te deklare pandan li t’ap mande lajistis pou li idantifye epi pini moun ki fè zak sa.

Pou sa ki gen pou wè ak Gina J. L. Rolls ki se komisyonè ladwann ki te dwe vin pran konntenè a legliz la pa te di yon mo nan nòt la. Yo pa te pale non plis de François Samson ki te vin reprezante li e ki te jwenn arestasyon li. Dapre sa Gina J. L. Rolls ke lapolis ap chèche di jounal AyiboPost, si siyati li nan dokiman k’ap sikile sou rezo sosyal yo se paske li “broker" e sa rete nan kad travay li. Li pa te ajoute lòt detay sou sa ki gen pou wè ak sa yo jwenn anndan konntenè yo. 

Konpanyi ki te pote konntenè a li menm, Alliance international Shipping LLC, lave men l nan koze sa. Dapre yon nòt AyiboPost te resevwa, konpayi a fè konnen travay yo bay kliyan konntenè vid, kliyan an mete sa l’ap mete a nan konntenè a, li sele li epi li rele yo vin pran li. Kidonk yo ap pote konntenè yo san yo pa konn sa ki ladan yo.

Jan koze sa ye la, n’ap vire an won e se nou k’ap gen tèt vire. Apre tout pale anpil Legliz Episkopal, Gina J. L. Rolls ak Alliance international Shipping LLC ki poutan ta dwe bay eleman pou pèmèt ankèt la vanse nou vin pa wè klè pi plis. 

Kòm ki dirè menm jan ak Jezi se Sentespri ki fè konntenè sa rive nan dwann nan. Ann sib sa otorite yo pral jwenn nan lòt yo.

 

Jodel ALCIDOR


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème