Ane akademik 2022-2023 : paran nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan gen anpil kè kase

Dapre kalandriye Ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl (MENFP) ane akademik 2022-2023 a ap kòmanse 5 sèptanm 2022 pou li ka bout 30 jen 2023. Poutan kèk semèn avan lekòl louvri anpil paran nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan oblije pran lari ap chèche lòt lekòl pou pitit yo akoz ensekirite.

Crédit Photo: Loop
Ane akademik 2022-2023 : paran nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan gen anpil kè kase

Nan yon tan ki pa twò lwen, nan lè konsa anba lavil Pòtoprens se moun ki konn ap frape ak moun. Se la machann ak paran konn vin achte sa yo ap bezwen pou rantre lekòl la. Ane sa se bal k ap chante. Bandi ak gwo zam fann fwa ap twoke kòn yo. Machann ki te deja kouri kite zòn nan san vire gade dèyè pa menm reve retounen la. Se bandi k ap fè lalwa kote ki konn gen anpil aktivite nan moman sa. Malerezman se pa sèlman anba lavil Pòtoprens ki konsa, nan plizyè katye nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan se bandi k ap feraye.

Si depi apre bandi Matisan yo fin koupe peyi a an 2 anpil paran kafou pa egzanp te oblije retire pitit yo nan lekòl Pòtoprens, jounen jodi a pandan anpil moun oblije kouri kite kay yo akoz gang yo oblije tou ap chèche lekòl pou pitit yo akoz gang yo k ap vale teren. Se ka pa manman 2 timoun ki lekòl nan ri di Sant.

"Akoz jan bandi yo ap vanse nan Pòtoprens m oblije pran lari a jodi a. Pandan m te fin ap planifye al peye epi achte liv, jodia se lòt lekòl m ap chèche" rakonte n madanm sa ak tristès epi dezolasyon nan vwa l. "M ap oblije al mete timoun mwen yo lekòl Dèlma. Paske mwen tou, se la m oblije ap chèche kay" te pousib manman sa.

Menm jan ak li anpil paran gen gwo kè kase. Yo pa konn ki Sen pou yo rele. Gen direktè lekòl ki poko wè anwo ni anba. Bandi pran kontwòl katye kote lokal lekòl yo a ye a. Menm jan ak anpil lekòl nan Matisan, sou Bèlè, Lasalin, nan Twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens la sanble yo pral oblije chanje lokal oubyen fèmen pòt yo.

Gen paran ki te gentan chanje pitit yo lekòl pou menm rezon ensekirite. Genyen ki mete yo nan lekòl pi pre lakay yo. "M pa vle pitit mwen ta asiste nan laj li a bandi k ap kidnape oubyen touye moun. Se pou sa m redwi trajè pou li ale lekòl la. M mete l nan lekòl tou pre lakay la" eskplike n yon jenn papa ki konfye n li pa oze menm panse yon jou pitit li ka viktim ensekirite a.

"M t ap viv laplèn. Depi apre batay la m kite zòn nan ak fanmiy mwen. Kòm bandi pran l e se tou pre a pitit mwen te lekòl m oblije tou chanje l lekòl" konfye n yon lòt papa ki pa t kache n kouman li pa viv senpman lè l konnen lekòl pra l relouvri epi pitit li yo pral brave danje nan lari a.

Kidnapin ap vale teren, bandi ap opere alèz kon Blèz pandan chak jou yo ap agrandi teritwa yo. Popilasyon an lage pou kò l pandan chak jou Bondye mete lavi a ap vin pi chè. Ou kwè lekòl la ap louvri ane sa vre?

 

Marckendy DORSAINVIL


Aucun commentaire

Contributions

Aucun commentaire !

Soyez le premier à commenter cet article.

Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème