Dapre PAM, plis pase yon milyon moun nan Pòtoprens nan ensekirite alimantè

Aktyèlman, plis pase yon milyon kretyen vivan ki rete nan zòn metwopòl Pòtoprens lan nan ensekirite alimantè. Sitiyasyon sa vin pi malouk akoz vyolans bandi ak zam yo ki pa sispann fè move zak nan zòn ki tou pre kapital la.

Crédit Photo: Le Nouvelliste
Dapre PAM, plis pase yon milyon moun nan Pòtoprens nan ensekirite alimantè

Pwogram alimantè mondyak (PAM), mande otorite an Ayiti yo pou voye je sou ensekirite alimantè a ki se yon kalamite k’ap vale teren nan peyi a. Nan Pòtoprens sèlman, plis pase yon milyon moun ap soufri akoz yo pa ka jwenn manje. Yo ap tann yon entèvansyon rapid.

Dènye tan sa yo, gen plis moun ki vin nan sitiyasyon malouk sa. Gwoup nèg ak gwo zam k’ap pouse tankou djondjon nan zòn kapital la se yonn nan rezon ki lakoz sa. Anplis yo anpeche moun ak machandiz sikile lib e libè, gwoup moun ak zam sa yo ap goumen ant yo nan plizyè katye ki tou pre kapital la. Sitiyasyon sa lakoz sitwayen onèt epi pezib oblije kouri kite kay yo, biznis ki nan zòn nan oblije fèmen pòt yo tou, elatriye. Kòm rezilta: "plis pase yon milyon moun nan ensekirite alimantè" se sa Direktè PAM an Ayiti, Jean Martin BAEUR fè konnen.

''Pandan 90 dènye jou yo, sitiyasyon an vin pi mal. Pèsonn pa gen kontwòl li dapre enfòmasyon nou genyen. Plis pase yon milyon moun nan pi wo nivo ensekirite alimantè'' dapre responsab òganis nasyon zini ak FAO sa ede moun nan bay manje.

Pwoblèm ensekirite alimantè sa toupatou. Dapre Konsèy nasyonal pou sekirite alimantè, plis pase 4.5 milyon moun pa ka jwenn manje nan peyi a. Fas a reyalite sa, gouvènman an prevwa dekese 4 milya goud, yon fason pou li ka tante rezoud pwoblèm sa ki grav anpil. Malerezman se menm ti chante a: pwogram asistans sosyal ki an reyalite p’ap bay okenn rezilta vre. Moun ki rich yo pral vin pi rich sou do malere yo. 

Ki jou se moun chodyè a monte sou non yo a ki va jwenn manje lè li pare?

 

Annie FRANÇOIS


1 commentaire

Contributions

1 commentaire

Leo Rogner

6 août 2022, à 09:08 AM

Formez un parti communiste haïtien ! Créez une armée ouvrière et paysanne ! Créez des coopératives agricoles! Transformez les produits qui peuvent être fabriqués dans le pays même ! S'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, Haïti périra, entraînant avec lui la République dominicaine !


Même rubrique

Les articles de la même rubrique


Abonnez-vous à notre infolettre

Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir une notification par e-mail de chaque nouvel article.

Rejoignez les 3 060 autres abonnés!

Appuyer sur la touche "Entrée" pour effectuer une recherche.

Articles populaires

Paramètre du site

Thème